Tel: 0266 321 012
office@bankfalvakozbirt.eu
Csikbankfalva, Hargita megye

🔍
 
 
A Csíkbánkfalvi Közbirtokosság kivonatos jegyzőkönyve
2008-12-19
 

 

 

A Csíkbánkfalvi Közbirtokosság kivonatos jegyzőkönyve

 

 

 2003. április 17.

 Készült: az újraválasztott Igazgatótanács első ülése alkalmával

Jelen vannak: Sándor Zoltán (elnök), Koronka Árpád (alelnök), (...)

Napirendi pontok:

 1. Előterjesztik a Közbirtokosság napi programjának megszervezését

- a napi program hétfőtől péntekig tart 8.00-14.00-ig

- hetente egy nap ellenőrzés az Úz völgyében, Lesődön és Csobányoson

- minden hónap harmadik péntekén Igazgatótanácsi ülés

- minden hónap negyedik péntekén Vezetőtanács ülés, kibővítve a Cenzorbizottsággal

- felvetődött a Vezetőtanács tagok ülésén való részvételének javadalmazása a „Statut" 33. sz.paragrafusa . alapján

- az Igazgatótanács fizetése a Közgyûlés által elfogadott költségvetési keret szerint

 1. A jogokra kiadandó famennyiség összegzése tizesenként
 2. A pénztár ügye:  a kassza sûrgős beszerzése

 

 2003. május 30.

 Készült: a Vezetőtanácsi ülésen

Jelen vannak: Sándor Zoltán (elnök), Koronka Árpád (alelnök)...(...)

Napirendi pontok:

 • 1. Beszámoló a jogra járó fák kiméréséről
 • 2. A fa eladásáról a tagság részére
 • 3. A legelőtestek eladásáról
 • 4. A bérlet begyûjtése a pásztoroktól
 • 5. Tála Lajos ügye
 • 6. Milyen módon értékesítsük a meglévő fát: a megegyezéses vásár mellett döntenek
 • 7. Útadó
 • 8. Egyesítés
 • 9. Gatter

 2003. augusztus 12.

 

 Készült: az Igazgatótanács rendes közgyûlésén

Jelen vannak: Kovács Gábor, Könczei Antal, (...)

Napirendi pontok:

 1. Az Igazgatótanács két hónapos tevékenysége
 2. A bevezetésre kerülő gázvezeték és annak finanszírozása

 

Döntések:

 1. A 2003-as esztendőben 11.000 köbméter fából gazdálkodunk az Úz melletti részen.

-Azoknak  a közbírtokossági tagoknak , akik pénzben kérték jutalékukat összesen kétmilliárd hetven millió lejt osztottunk szét, akik fában igényelték, összesen 2100 köbméter fa osztódott ki.

-A nehezen kitermelhető területeken részes kiadással kitermeltettünk két erdőrészt.

- Az Igazgatótanács határozata alapján a Vezetőtanács tagjai 6.5 köbméter bükkfát kapnak a 2003-as esztendőre a gyûléseken való részvételért

- Folyik a közbírtokosság erdős területének az üzemtervezése

 1. A Hargita Gáz RT. 250.000 dollárért építené ki a községben a gázhálózatot. A Közbírtokosság hozzájárulna 1.000.000.000 lejjel a kiépítéshez.
 2. A Tizesbirtokosságok átvállalhatnák a tizesben levő családokra eső részt támogatásképp.

 

2003. szeptember 26.

 Készült: a Vezetőtanács hónapvégi rendes gyûlésén

Jelen vannak: Kecskés Sándor, Kovács Gábor, (...)

Napirendi pontok:

 1. Gázvezetés ügye
 2. A gáter megvásárlásának mikéntje
 3. A „Szabók" hídjával kapcsolatos jelentés
 4. A Csobányosi, értékesítésre szánt faanyag cseréje kitermelésre alkalmas jármûvekre
 5. A Csobányosi volt erdész, Gerculy Gyula ügye
 6. Egyebek

 

Döntések:

 1. A Közbírtokosság támogatná a gáz beszerelését 1.500.000.000 lejjel. A döntés a Közgyûlés hatásköre, és csak ők határozhatnak. A Közgyûlést 2003. október 5.-re hívják össze.
 2. A Com-Lemn Fiság KFT tulajdonában lévő Gatter-telepet a Közbírtokosság veszi meg. Ezt a döntést is a Közgyûlés elé terjesztik.
 3. A hidat építő mesterek a napszámot tüzifában kérik
 4. A Vezetőtanács a Csobányosi széldöntött fát átcserélné egy rönkszállítóra és egy erdőkitermelésre használható traktorra. A vásár előtt Közgyûlési döntésnek is  meg kell születnie!
 5. A Vezetőtanács úgy dönt, hogy Gerculy Gyula volt erdészt nem pereli be.
 6. Elfogadják Tála János közbírtokos tag kérését 10 köbméter fenyőfára. Ugyancsak tûzkár miatt kérte a Közbírtokosságot az Egerszéki Tankó János is. A Vezetőtanács 25 köbméter fát szavazott meg neki.

 

 2003. október 30.

 

Készült: a Vezetőtanács hónapvégi rendes gyûlése alkalmával.

Jelen vannak: Kecskés Sándor, Sándor Zoltán, (...)

Napirendi pontok:

 1. A „Szabók" hídjának költségelszámolása
 2. A Csobányos völgyi 1500 köbméter fa értékesítése

 

Döntések:

 1. Az elszámolást a Közbírtokosság könyvelője mutatja be. Az anyag valamint a munkaérték összesen 236.457.215 lejbe került.
 2. Az előző Vezetőtanácson megbeszélt Csobányosi fára szóló cserét elveti az elnök, a meglévő 1500 köbmétert pedig értékesítették.

 

 

2003. november 28.

 Készült: a Vezetőtanácsi ülés alkalmával

Jelen vannak: Bálint Zoltán, Csedő Gábor, (...)

Napirendi pontok:

 1. A gázvezetés helyzetjelentése
 2. A gátter-telep megvásárlása
 3. Tála Lajos ügye

Döntések:

 1. Beszámol az alpolgármester arról, hogy a kiviteli tervek megvannak, a munkálatok a tavasz folyamán elkezdődnek. A projekt 40 %-át a csikszentgyörgyi és a csíkbánkfalvi Közbírtokosságok finanszírozzák.
 2. A Közbírtokosság Közgyûlése kinevezett négy személyt, akik a gatterüzletet lebonyolítják. A Vezetőtanács egyetért 600.000.000 lej végleges árban.
 3. A Bákó megyei Dopet Exim favásárló cég a 173.000.000 lejes tartozásából 120.000.000 lejt törlesztett.

Tála Lajos juhászpásztor kérését, miszerint a nyáron juhkár érte,  és a Közbírtokosság járuljon hozzá a kártalanításához, a Közbírtokosság megtagadta.

 

 2004. február 27.

 Készült: a Vezetőtanácsi Közgyûlésen

Jelen vannak: Kömény Gábor, Fejér László, (...)

Napirendi pontok:

 1. 2004. évi fatömeg értékesítésének helyzete
 2. 2004. évi legeltetés megszervezése
 3. A költségvetés ideiglenes bemutatása
 4. A Közbírtokosság alapvagyonának felértékelése
 5. A Közbírtokosság pályázatokkal kapcsolatos munkája
 6. Különfélék: Épitkezések, fajárulékkal kapcsolatos dolgok, egyesülés a tizesközbírtokokkal, a Nagy Közbírtokossággal.

 

Döntések:

 1. A 2004. évi széldöntésből származó Úz völgyéből kikerült fatömeg összesen 8237 köbméter, aminek az értékesítési ára kb. 500.000 lej köbméterenként.
 2. Az altizesi, martonosi és simószegi gazdák közül 18-an egy juhsereget akarnak megszervezni. A Vezetőtanács kifogása csupán az, hogy nincs megjelölve az esztenabíró az említett juhgazdaságban.
 1. Az Igazgatótanács érdeklődjön, hogy Uniós szinten ez a probléma hogy van megoldva.
 2. A Közbírtokosság pályázatokkal kapcsolatos munkáját Csedő Zsófia, a Közbírtokosság pénztárosa mutatja be.
 3. Tamás Sándor épitkezési faanyag kérelmére a Vezetőtanács úgy határozott, hogy felajánl 30 köbméter fát vagy 30.000.000 lej készpénzt. Ha a panaszos egyiket sem fogadja el, úgy elesik a támogatástól.

 

 2004. április 1.

 Készült: a Vezetőtanácsi Közgyûlésen

Jelen vannak: Sándor Zoltán, Könczei Antal, (...)

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló a 2003. évi tevékenységről, eredmények
 2. A 2003.-as könyvelési és pénzügyi mérleg bemutatása
 3. A 2004-es költségvetés tervezet bemutatása
 4. A tizesbirtokosságok beolvadásának megbeszélése

 

Döntések:

 1. 11.000 köbméter széldöntött fatömegből gazdálkodott a közbírtokosság
 2. Bemutatják a bevételeket tételenként, valamint a kiadásokat is részletesen
 3. A 2004-es költségvetés tervezetben egy hozzávetőleges, részletes kimutatás került bemutatásra
 4. A döntés továbbra is a Közgyûlések feladata

 

 2004. október 29.

 

 Készült: a Vezetőtanácsi gyülésen

Jelen vannak: Bálint József, Kömény Gábor, (...)

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló a tavaszi közgyûlésen elhangzott javaslatok és kérések megvalósításáról.
 2. A gázhálózat kiépítésének állapotáról
 3. Javaslatok és elképzelések befektetésekre, azok megvalósítása.
 4. Hozzászólások, javaslatok, kritikák

 

Döntések:

 1. -A Közbírtokosság megjavíttatta a Havasútja, Radován és Szállásd felé vezető erdei utakat

-Megjavitották a gátter-telepen a gépet

-Kijavittatták  a bikaistállót

-A bikaistálló és a kultúrház köré új kerítés és kapu került

- A Közbírtokosság székházánál járdát és udvart javitottunk

- Újracserepeződött a Kálvária Kápolna

-Megvásárlódott és újracserepeződött a Sárostői volt IFET ház

- Az ütemterv szerint folytattuk a csemeteültetést és sarlózást

-Vásároltunk egy rönkszálító autót

-Taff fahúzató gépet is vásároltunk

-Kiosztottunk a Vezetőtanács részére, a javítási munkálatoknál résztvevő mesterek részére  tüzifát

-A Csíkszentgyörgyi Közbírtokossággal közösen támogattuk egy nyárikert felépítését

-A tagság részére pénzt osztottunk

 1. A gázvezetést igénylők megduplázódtak, a gerincvezeték 40 %-át már lerakták
 2. A következő befektetésekre lenne szükség:
 • - egy emelőgépre
 • - egy szalagfûrészre
 • - egy mosztkihordó szalag és utánfutóra
 • - A bikaistálló kihasználását illetően - mi legyen? Asztalosmûhely vagy faluturizmusra alkalmas hely?
 • - A sárostői ház fejlesztésének kérdése
 1. Elmaradt a kritika és érdembeni ötletek sem voltak

 

 2004. december 22.

 

 Készült: a Vezetőtanácsi gyûlésen

Jelen vannak: Fejér Sándor, Péter Gábor, (...)

Napirendi pontok:

 1. A székház központi fûtésének a beszerelése
 2. Az infóterem felszereléséhez való hozzájárulás
 3. A csíkbánkfalvi kulturotthon ügye
 4. Simószege és Altizes Közbírtokosságok beolvadásának a helyzete
 5. Téli ünnepekre való adakozások

 

 2005. február 27.

 Készült: az Igazgatótanács rendkívüli ülésén

Napirendi pontok:

 1. Legeltetés megszervezése
 2. A Fiság-völgyi Közbirtokosságok kezdeményezése egy vadásztársulat létrehozására
 3. Csíkbánkfalva Közbírtokossága erdőállagának felértékelése

 

 2005. június 23.

 Készült: a bővített Vezetőtanácsi gyûlésen

Jelen vannak: Szabó István, Bálint József, (...)

Napirendi pontok:

 1. Az utolsó ülés közötti időszak beszámolója a tevékenységről és eredményekről
 2. Tájékoztató a megkezdett munkálatok állapotáról
 3. Az állóalap bővítésének lehetőségei, elképzelt befektetések megvalósításai
 4. Egyebek

 

Döntések:

 1. -A 2005. évben 5420 köbméter fát fokoltunk

-373  millióra csemetét ültettünk, 127 millió lej ültetési munkadíjra

-Újraindítottuk a Carmen Silva céget, beindítottuk az erdőkitermelést és folyamatban van a gatter elindítása

-Engedélyeket szereztünk be

-A kulturotthont elkezdtük felújítani

-Lizingre egy Dacia 1307-es diesel autót fizettünk le

 1. A gatter üzembe helyezése folyamatban van, szálítószalagra van még szükség
 2. Tervbe van véve egy emelő, kotró kombinált traktor

 

 2007. december 21.

 Készült: az évvégi Vezetőtanácsi gyûlés alkalmával

Jelen vannak: Sándor Zoltán (elnök), Koronka Árpád (alelnök), (...)

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló a 2007-es évi tevékenységekről
 1. A fakitermelésről és értékesítésről
 2. Különböző munkálatok elvégzése: székház feljavítás, kultúrház újrafedése, bikaistálló átalakítása fogászati rendelővé, tûzoltószertár átalakítása, útjavítások
 3. A Közbírtokosság területei visszakerültek a tulajdonba (247-es törvény alapján)
 • - a területek fel vannak mérve telekkönyveztetés céljából
 • - a futballpálya ügyének a rendezése
 • - a kultúrház telekkönyveztetése
 1. Kifizettük a tagság felé a járulékot
 2. A Nagyutca és az Altizes utcák megjavítása
 3. Beszámoló Könczei Antal révén  a Carmen Silva éves tevékenységéről
 4. Szabó Szilveszter ügye

 2008. március 7.

 Készült: a Vezetőtanács ülésén

Jelen voltak: a Vezetőtanács Tagok, a Közbírtokosság Vezetői és a Carmen Silva alkalmazottai

Napirendi pontok:

 1. A 2007-es évi beszámoló, készülés a közgyûlésre
 2. A Carmen Silva és a gatter gondjainak megbeszélése
 3. A választási előkészületek megbeszélése
 4. Egyebek

 

Döntések:

 1. Az elnök beszámol a 2007-es év folyamán történt bélyegzésekről és értékesítésekről, majd a 2008-as költségvetésről (csemete vásárlás, erdészeti szolgáltatások, területi- és épületadó, tagság kifizetése)
 2. A Carmen Silva KFT évvégi beszámolója - felolvasva, majd a jelenlegi és jövőbeli tevékenységek bemutatása
 3. Választási problémák megoldása - tanácsosjelöltek indítása
 4. Altizes Közbírtokosságának vezetősége faanyagbeli támogatást igényelt egy ravatalozó építésére, amit meg is szavaztak

 

 2008, június 20.

 Készült: a Vezetőtanács ülésén

Jelen vannak: Sándor Zoltán, Könczei Antal, (...)

Napirendi pontok:

 1. Március 1. és június 20. közötti tevékenységről beszámoló
 2. Egyebek
 3. Csobánosi tüzifa kérdése és megoldása

 2008. szeptember 25.

 Készült: a Vezetőtanács ülése alkalmával

Jelen vannak: a Vezetőtanács Tagok, a Közbirtokosság vezetősége, és az ellenőrző bizottság tagjai

Napirendi pontok:

 • 1. Beszámoló a nyár folyamán elvégzett munkálatokról
 • 2. További tervezetek ismertetése
 • - befejezett bélyegzések
 • - a kultúrház belső javításai
 • - leadott pályázatok
 • - erdei utak megjavítása, karbantartása
 • - egy új autó lízingelése
 • - egy Buldózer megvásárlásának jóváhagyása
 • - az ARO terepjáró eladása
 • - a Kotormányi iskola bővítése
 • - a falu monográfiájának elkészítése, Web - lap elkészítése a falu számára. Ismerteti Balog László egyetemi könyvtárigazgató, Csíkszereda

 2008. december 19.

 Készült: a Vezetőtanács  év végi  gyûlése alkalmával

Jelen vannak: a Vezetőtanács Tagok, a Közbirtokosság vezetősége, és az ellenőrző bizottság tagjai

Napirendi pontok:

1.Beszámoló a Közbirtokosság által készíttetett weblap elkészültéről

 

A honlap tervezője , Balog László részletesen ismertette az elkészült elektronikus lap tudnivalóit, hasznos információkkal szolgált a felhasználási lehetőségeket illetően.

Honlapcím: www.bankfalvakozbirt.eu

Előreláthatólag a honlap 2009 március 31-ig folyamatosan feltöltés alatt áll.

Ezt követően az elnök rövid, általános évvégi beszámolója következett, majd a Vezetőtanács 2008.évi  utolsó  ülése pohárköszöntővel ért véget .

 

 
Vissza
 
 
 
 
 
copyright 2016 Csíkbánkfalva közbirtokosság
design btz