Tel: 0266 321 012
office@bankfalvakozbirt.eu
Csikbankfalva, Hargita megye

🔍
 
 
CSíKSZENTGYÖRGY ÉS BÁNKFALVA INTÉZMÉNYEI
2009-01-06
 

LELŐHELY:

 

kiss dénes
Romániai magyar kulturális intézmények adatbázisa

 

Csíkszentgyörgy Község Ifjúsági Egyesülete - Gátkötők - Asociatia de Tineret din Ciucsantgiurgiu-"Gátkötök"

Megye: Hargita
Település (magyarul): Csíkszentgyörgy
Tevékenysége: Falurendezvények, kulturális rendezvények, programok szervezése, az ifjúság képviselete.
Besorolás: komplex (41)
Besorolás részletesebb tipológia szerint: diák/ifjúsági szervezet (43)
Második tevékenység: sajtó (22)
Harmadik tevékenység: színház (31)
Negyedik tevékenység: irodalmi kör (34)
Működési forma: egyesület
Működtető (ha nem önálló): -
Alapítás éve: 2000
Jogi bejegyzés éve: 2002

Kapcsolatfelvétel
Postacím
Megye románul: Harghita
Település románul: Ciucsangeorgiu
Utca, házszám, lakrész (románul): Principala 207
Intézmény
Telefon: 00-40-266-331717
Fax:
E-mail:
gatkoto@yahoo.com

Honlap: -

Intézményvezető
Neve: Tekse Lajos
Beosztása: elnök
Telefonszáma:
Mobilszáma: 00-40-744-157590
E-mail címe:

Kapcsolattatartó személy
Neve: Csedo Zsófia
Beosztása: alelnök
Telefonszáma: 00-40-266-331717
Mobilszáma: zscs@k.ro
E-mail címe:

Adatgyűjtés éve: 2003

XII. Alcsík-kászoni főesperesi kerület
Főesperes: Nt. Vass Zoltán-István szentszéki tanácsos, 
csíkszentimrei plébános

CSÍKSZENTGYÖRGY
plébánia
Alcsík-kászoni főesperesi kerület

Tit.: Szent György vértanú; Örök. Sz. i.: IV. 20.
Postacím: 537040-Ciucsângeorgiu 13., jud. Harghita
Tel. 0266-331.692
Fliák: Felsőszentgyörgy – Tit.: Szent Kereszt megtalálása; Örök. Sz. i.: V. 3.
Egerszék (Bancu) – Tit.: Kisboldogasszony; Örök. Sz. i.: VI. 17.
Kotormány (Cotormani) – Tit.: Sarlós Boldogasszony; Örök. Sz. i.: VIII. 12.
Plébános: T. Pálfi János
Segédlelkész: T. Kiss Attila (Mobil: 0744-914.018, E-mail: inti2000@egon.gyaloglo.hu)
Lélekszám: mater: 3430, filiák: 250, összesen: 3680.
Szentmisék rendje: vasár- és ünnepnapokon 9,30; 11 és 17, illetve 19 órakor. Filiákban havonta egyszer és nagy ünnepekkor. Hétköznap: 7,30 órakor és 17, illetve 19 órakor.

Története:
1333-ban plébániatemploma van, melynek papja György, aki a pápai tizedjegyzék szerint 4 banálist fizet, majd ismét 10 banálist, 1334-ben 6 régi banálist (Beke 178).
Régi temploma a gótikus korban új formát kap csúcsíves stílusban. Két régi feszület van a reformáció előtti korból (Batthyaneum II., 37-38).
A templomot erődített fal veszi körül 1673-ból (Köpeczi D. J.). A templomhoz kapcsolódik a Rózsafüzér-kápolna.
1833-ban Tankó Albert főesperes plébános a Kálvárián építteti a Szenvedő Krisztus-kápolnáját.
Szent Anna-kápolna XVIII. századból. Szent Kereszt Megtalálása-kápolna 1833-ból. Kálvária kápolna 1823-ból, Bánkfalván Keresztelő Szent János-kápolna 1700-ból. Kotormányi kápolna 1840-ből.
1868-tól van katolikus iskola. 1948-ban államosítják.
Csíkszentgyörgy szülötte Ilyés András püspök (1696-1712) és öccse Ilyés István egri nagyprépost, c. püspök. Mindketten sok hasznos könyvet írtak (Kat. Lexikon 1931, II., 351).
Szentgyörgyi Ferenc (1613) választott erdélyi püspök (1656). Török fogságban halt meg (1662).

http://www.hhrf.org/gyrke/Sematizmus/alcsik/cssztgy.html

 
Vissza
 
 
 
 
 
copyright 2016 Csíkbánkfalva közbirtokosság
design btz