Tel: 0266 321 012
office@bankfalvakozbirt.eu
Csikbankfalva, Hargita megye

🔍
 
 
A fiatalok hajlandóak kistérségben vagy akár térségben gondolkodni
2010-01-10
 

A Hargita Megyei Ifjúsági Igazgatóság partnerségben Csík Terület Ifjúsági Tanácsával és
a Csíki Terület RMDSZ szervezetével 2007 novemberében több helyszínen is elindította a
Közösségünkért - Ifjúsági Fórum sorozatot.
Azokat a fiatalokat próbáltuk megszólítani, akik az elmúlt években hatékonyan tevékenykedtek a
helyi önkormányzatokban, ifjúsági szervezetekben, a települések közösségi életében és továbbra
is szándékukban áll feladatot vállalni hasonló tevékenységben.
A fórumok nyitottak voltak mindenki számára, hisz a média segítségével minden csíki település
fiataljai értesültek a rendezvények helyszínéről, időpontjáról egyaránt.
Csíkkarcfalván, Csíkszentimrén, Gyimesbükkben és Balánbányán is a fiatalok egybehangzó
véleménye az, hogy szükség van közös gondolkodásra, igénylik a fórumok folytatását,
ugyanakkor minden településen vannak helyi problémák, amelyek megoldásra várnak.
A megbeszéléseken minden helyszínen 25-30 résztvevő volt jelen és már érkezéskor
lehetett érezni, hogy ezek a fiatalok ismerősként köszöntik egymást, nem ez az első találkozásuk.
Az elhangzottakból kiderült, hogy a 2000 -ben elkezdődött ifjúsági mozgalom jótékony hatásának
köszönhető és a Csík Terület Ifjúsági Tanácsa által szervezett rendezvények biztosítottak keretet
egymás megismerésére, ahol lehetőség volt megbeszélni a helyi problémákat, azok megoldásában
egymást segíteni.
A kistérség menedzserek vagy azok képviselői bemutatták a kistérség tevékenységét,
amelynek az ifjúsági része nagyon hiányosnak mutatkozott, sőt egyes helyeken nem is volt
kapcsolat Kistérségi Társulás és a térség ifjúsági szervezeti között. Felvetődött a kérdés, hogy az
ifjúsági szervezet lehet-e teljes jogú tagja a kistérségnek, sőt volt ahol ez az igény megjelent a
közbirtokosságok részéről is. Ehhez persze kell mindenik szervezet tagságának a hozzájárulása és
a Kistérségek vezetői részéről a beleegyezés, de mindenki elképzelhetőnek sőt jónak tartotta az
ötletet. A résztvevők több helyi szintű problémát is említettek, amelyet legtöbb helyen a
kommunikáció hiánya okoz.
Elhangzott, hogy a kisdolgokon túl kell lépni és nagyobb célokat fogalmazni meg,
amelyek megvalósításán közösen kell dolgozni, mert így akár az önkormányzatok számára is
példát lehetne mutatni az együttműködésben. Számos olyan probléma megfogalmazódott, amely
minden kistérséget érint, ezek közül csak néhányat sorolnék fel: borvízkutak elhanyagolt állapota,
műemlékeinket nem ismerjük, nem ismerjük eléggé a helyi értékeinket, turisztikai termékek
hiánya, falukép védelemre nem figyelünk, nincsen kistérség vagy térség szintű jövőkép.
Mindezen problémák megoldására keresnénk választ a tervezett további fórumokon, amelyekre
Balánbányán november 30-án, Csíkmadarason december 11-én, Csíkkozmáson december 13-án,
Csíkcsomortánban december 14-én kerül sor, amelyre várjuk a közösségükért tenni akaró
fiatalokat.
Csedő Zsófia
Hargita Megyei Ifjúsági Igazgatóság

 

A teljes dokumentum letöltése

 
Vissza
 
 
 
 
 
copyright 2016 Csíkbánkfalva közbirtokosság
design btz