Tel: 0266 321 012
office@bankfalvakozbirt.eu
Csikbankfalva, Hargita megye

🔍
 
 
Bánkfalvi hétköznapok a sajtó alapján
2010-01-10
 

Mikulás tapasztalatai

Szomorú tapasztalatokat is szerzett a Mikulás az elmúlt két hétvégén. A Hargita megyei Vöröskereszt által szervezett Mikulás-maratonról már beszámoltunk a Hargita Népe hasábjain, az önkéntes Mikulások egész megyét átszelő útjuk során szerzett tapasztalatairól viszont nem.

Útjukat értékelve, az önkéntesek számba veszik az érintett településeket. Az első, november 30-i „nekifutáskor" Csíkszentlélek, Mindszent, Menaság, Csíkszentgyörgy, Bánkfalva, Csíkszentmárton, Kozmás, Tusnád, Tusnádfürdő településeken haladtak át, adományokat Menaságon, Csíkszentgyörgyön, Bánkfalván, Csíkszentmártonban és Tusnádfürdőn kaptak a beteg gyermekek számára, a legtöbbet a kozmásiak és a tusnádfürdőiek adományozták. Másnap Csíkpálfalva, Delne, Csíkszentmiklós, Csíkszépvíz, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok helységeket érintve Delnén, Csíkszentmiklóson, Gyimesfelsőlokon és Középlokon kaptak adományokat, a legtöbbet Csíkszentmiklóson és Gyimesfelsőlokon.

Egy hét múlva, december 7-én Szentegyháza, Kápolnásfalu, Máréfalva, Fenyéd, Székelyudvarhely, Farkaslaka, Korond, Felső- és Alsósófalva, Parajd útvonalon szaladt a Mikulás és csapata, Szentegyháza, Kápolnásfalu, Máréfalva, Farkaslaka, Korond, Felső- és Alsósófalva, Parajd lakóitól kaptak adományokat, a legtöbbet Kápolnásfaluról és Parajdról. Másnap észak felé vette az irányt a Mikulás: Madéfalvát, Csíkmadarast, Csíkdánfalvát, Karcfalvát, Jenőfalvát, Szenttamást, Csíkszentdomokost, Vaslábot, Gyergyószentmiklóst, Szárhegyet, Ditrót, Salamást, Galócást és Maroshévízt érintve. Madéfalva, Dánfalva, Jenőfalva, Karcfalva, Szenttamás, Salamás, Galócás, Ditró fogadta a Mikulást, a legtöbb adományt Galócásról és Ditróból kapták.

A négy maratoni nap alatt 272 ajándékcsomag gyűlt össze – ezeket úgy adták át a beteg gyermekeknek, ahogy azt az adományozó gyermekek elkészítették –, valamint 5 772 000 lej pénzadomány.

A megyén végignyargaló Mikulások tapasztalata az, hogy minél kisebb a település és minél szerényebb anyagi körülmények között élnek lakói, annál adakozóbbak. Az összetartó településeken jobban megszervezik a helyiek az adománygyűjtést.

Mint a Mikulások írják: „rossz látni a kihalt településeket, ahol senki sem várja a Mikulást, de még rosszabb végigszaladni olyan gazdag községen vagy városon, ahol a Mikulás közeledtét észrevéve bezárják a boltokat, és az emberek visszahúzódnak házaikba." A Mikulások kiemelték, hogy nagy öröm volt találkozni a mosolygó gyermekekkel, s nagy volt a beteg gyermekek öröme is, mikor átvehették a társaik által készített ajándékcsomagokat, illetve a gyermekek által írt kis leveleket.

SARÁNY ISTVÁN

LELŐHELY:

http://www.hhrf.org/hargitanepe/2002/dec/hn021212.htm 2002 dec 12

 

 
Vissza
 
 
 
 
 
copyright 2016 Csíkbánkfalva közbirtokosság
design btz