Tel: 0266 321 012
office@bankfalvakozbirt.eu
Csikbankfalva, Hargita megye

🔍
 
 
Vitézek emléktáblájának avatása
2010-01-10
 

Vitéz székelyek emléktáblájának avatása Csíkbánkfalván

           

Pálfi János plébános Úr-napi prédikációjában bejelentette: Csíkbánkfalva és Csíkszentgyörgy közösségének kettős ünnep e nap. Az Úr-napi körmenetet követően, a templomkerítésben avatták fel két alcsíki származású jeles székely - Lakatos Géza néhai miniszterelnök és Dr. Molnár Károly orvos-tábornok - emléktábláját, a Magyarok Világszövetsége és annak Erdélyi Társasága kezdeményezésére. Az esemény a június 21-i csíkszeredai Székely konferencia nyitánya volt.

 

Az ünnepséget megnyitó beszédében Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke megköszönte Csíkbánkfalva közösségének, hogy befogadja Alcsík két vitézséget nyert nagy fiának emlékét. Elmondta - januárban, Dél-Ausztrália fővárosában Adelaide-ben megkoszorúzta Magyarország egykori miniszterelnökének sírját. A sírkő feliratából tudta meg, hogy Magyarországnak a II. világháború alatt bekövetkezett német megszállását megelőző időszak utolsó miniszterelnöke, v. Lakatos Géza csíkszentsimoni származású. A két évvel ezelőtt, 106 éves korában Budapesten elhunyt v. Dr. Molnár Károly orvos-tábornok pedig Csíkbánkfalva szülötte. A csíki székely közösségek önbecsülését erősítő emléktábla avatás a csíkszeredai Quo vadis Székelyföld? című konferencia nyitánya volt.

v. Dr. Molnár Károly emlékét fia Molnár István és özvegye Győrffy Rózsa - az MVSZ budapesti küldötte - idézte föl. Dr. Csapó József ex-szenátor, az MVSZ erdélyi küldötte - az arany-, gyémánt-, rubin-, vas- és gránitokleveles orvos-tábornok szakmai és emberi erényeit méltató beszédében, külön szólt az egyház közösségerősítő szerepéről. Mint mondta, a székely nép önbecsülésének erősödése, történelmi és kulturális örökségének tudatosítása szükséges ahhoz, hogy azt az autonómiát, amellyel e nép évszázadokon keresztül rendelkezett, újból kivívhassa. v. Lakatos Géza miniszterelnök életútját a Melbourne-ből érkező MVSZ küldött, Ferenczy Zsuzsa ismertette.

Rácz Sándornak, az '56-os Nagy-budapesti Központi Munkás Tanács és a Magyar Földvédő Mozgalom elnökének az egybegyűlt székely közösséget üdvözlő mondatai mélyen meghatották a jelenlevőket. Nem csak az asszonyok, hanem a keménykezű, edzett férfiak is törölgették könnyeiket. A továbbiakban, v. Lakatos Géza életútjáról szólva, Rácz Sándor elmondta: a magyar sors tragédiáját jól érzékelteti, hogy amíg Horthy Miklós kormányzó székely származású miniszterelnökével, Lakatos Gézával Magyarország megmentéséért, a háborúból való kiugrás lehetőségeit kereste, az igen tehetséges, de ellentmondásokkal teli életű, magyar kultúrájú Imrédy Béla - akit később, a Rákosi rendszerben kivégeztek - titokban felajánlotta szolgálatait Hitlernek, Magyarország addigi szerepének fenntartására.

Csíkszentgyörgy község polgármestere hálás köszönetet mondott a Magyarok Világszövetségének a csíki származású jeles székely emberek emlékének ápolásáért. A rendezvény Wass Albert-verssel és a helybéliek kiváló kórusának énekeivel zárult.

 

Csíkszereda, 2003. június 20-án

 

Forrás: MVSZ Sajtószolgálat

 

 
Vissza
 
 
 
 
 
copyright 2016 Csíkbánkfalva közbirtokosság
design btz