Tel: 0266 321 012
office@bankfalvakozbirt.eu
Csikbankfalva, Hargita megye

🔍
 
 
DÚSGAZDAGOLÁS BÁNKFALVÁRÓL
2009-01-05
 

„Egyszer a legények színházat játszottak. Úgy hitták a darabot: A dúsgazdag. Játékosok voltak: a dúsgazdag, a szegény Lázár, egy angyal és három ördög. Az egyik ördög egy szolgalegény volt. A játék után aludt a góc alatt, gazdája pedig a sód mellett üldögélt... A szolga álmában valamit mormogott. Egyszerre mintha puskából lőtték volna ki, felugrott és futni kezdett. A gazda nevén kiáltozott. De nem hallgatott rá, hanem még erősebben futott. Felébresztette a gazda a fiát is. A fiú talpra ugrott és szaladt a legény után. De az már az utcán volt. A szomszéd épp akkor ment fáért az erdőre. A fiú rákiáltott, hogy fogja meg a legényt. Utána is futott, de a legény megharapta a kezét, rugott és kapált, hogy tovább futhasson. Ezalatt a fiú is oda ért és a szomszéddal valahogy hazavitték. De a különben beles legény, olyan beteg lett, hogy három napig semmit sem evett; egy hétig csak tejet eregettek a szájába. Nagy lázában mondott szaggatott szavakat: Soha!... Ne verjenek olyan erősen!... Nem leszek többet ördög!... Teli van a ház! ... Mennyien vannak!... Az eresz teli van!... Ne! Jaj, jaj!... A háziak egy kicsit megijedtek: Na nézze meg az ember! Ne, te ne, csak nincs teli a házunk ördöggel?! Mikor felgyógyult, kérdezték tőle, mit látott? A legény elmondta, hogy a ház teli volt hosszú, fekete ördögökkel. Akkorák voltak, hogy csak kétrét görbülve fértek el a házban. Éppen úgy voltak öltözve, mint ők e a játékban, tiszta feketék, a fejükön magas csúcsos csákó, arról hosszú fehér toll lógott, a foguk hosszú fehér toll. Ahányan voltak, mind földhöz verték őt, úgy, hogy, mikor jobban lett, akkor sem bírta sokáig mozgatni kezét, lábát. Fogadtatták vele, hogy többet nem csúfolja az ördögöket." (Csik-Bánkfalva)

 
Vissza
 
 
 
 
 
copyright 2016 Csíkbánkfalva közbirtokosság
design btz