Tel: 0266 321 012
office@bankfalvakozbirt.eu
Csikbankfalva, Hargita megye

🔍
 
 
Csík népe és népesedési viszonyai
2009-01-05
 


CSÍK NÉPÉT három jelleg határozza meg: túlnyomó többségében székely, ka- tolikus és őstermelő. A magyar területeken csak Csongrád, Heves és Hajdú megye mutat hasonló egységet, s talán még emlegethetnénk Győrt és Somogyot, ha az összehasonlítás volna a célunk, ámde pusztán csak jelezni kívánjuk, hogy a né- pesség faji, vallási és foglalkozási megoszlásában nagy egységekkel találkozunk, melyek döntően befolyásolják a népélet minden megnyilvánulását.
A népesség fejlődését, sajnos, nincs módunk két évszázadnál nagyobb idő- közben tanulmányozni. Gösseli kamarai kiküldött jelentése 1703-ból az első szám- bavehető statisztika, majd az 1715. és 1721. évben készült népösszeírás. Gösseli1 végeredményei szerint a 4.196 háztartás közül armalista 110, primipilus és pixi- darius 2.559, colonus 934, inquilinus pessessionatus 103 és inquilinus non pesses- sionatus 490. Az 1715. évi népszámlálás szerint a háztartások száma 3.999, az 1721. évi szerint pedig 4.215, de a Pragmatica Sanctio korabeli népességet feldolgozó mű ezt a végösszeget 5.629-re helyesbíti s az adókötelesek lélekszámát 33.774-ben, az összeírásból kihagyott 167 nemes, illetve pap és tanító hozzáadásával az összes lélekszámot 33.941-ben állapítja meg.2 Részletezve3: a háztartások közül

A teljes dokumentum letöltése

 
Vissza
 
 
 
 
 
copyright 2016 Csíkbánkfalva közbirtokosság
design btz